post

Moottoriöljyihin liittyviä myyttejä

Moottoriöljyistä tai voiteluainesta liikkuu toinen toistaan villimpiä huhuja. Tässä muutamia esimerkkejä sitkeistä uskomuksista – ja oikeita vastauksia nykypäivään.

Vanhemmissa moottoreissa ei voida käyttää synteettisperustaisia moottoriöljyjä, koska ne vuotavat tiivisteistä tai jopa lohkosta läpi?

Tämä legenda on syntynyt 1970-luvun alkupuolella, jolloin ensimmäisiä synteettisiä moottoriöljyjä tuli kuluttajamarkkinoille. Tuolloin synteettisten öljyjen valmistuksessa käytettiin perusöljyjä, joilla oli erittäin hyvät kylmäominaisuudet, mutta ongelmana oli tiivistemateriaaleja kutistava vaikutus. Tuohon aikaan käytettyjen tiivistemateriaalien käyttäytymistä ei osattu vielä hallita lisäaineistuksen avulla ja joissain tapauksissa saattoi ilmetä öljyvuoto-ongelmia. Nämä alkuaikojen negatiiviset mielikuvat ovat siirtyneet perimätietona isältä pojalle, vaikka todellisuus on aivan toinen nykyään. Viimeiset kolme vuosikymmentä ongelma on ollut täysin hallinnassa, sillä nykyisin kaikissa moottoriöljyissä käytetään lisäaineita, jotka säilyttävät tiivisteiden ja kumiosien elastisuuden. Tämä asia määritellään myös nykyisten moottorikokeiden luokituksissa.

Eri valmistajien moottoriöljyjä ei saa sekoittaa keskenään?

Moottoriöljyjen erilaisten viskositeettialueiden ja laatuluokitusten takia usein luullaan, ettei eri merkkisiä moottoriöljyjä voida sekoittaa keskenään. Samoin ajatellaan, että jos on moottorissa aikaisemmin käyttänyt jotain tuotemerkkiä, niin sitä pitää jatkossa käyttää maailman tappiin asti. Todellisuudessa kaikkien moottoriöljyjen on nykyisten luokitusten mukaan oltava keskenään sekoituskelpoisia.

Synteettiset öljyt ovat liian peseviä?

Uskomus synteettisten öljyjen liialliseen pesevyyteen elää yhä edelleen sitkeästi. Synteettinen perusöljy ei ole sinällään sen pesevämpää kuin mineraaliöljykään. Itseasiassa lisäaineistamattoman mineraaliöljyn liuotuskyky on parempi kuin synteettisen. Moottoriöljyn pesevyys- ja puhtaanapitävätominaisuudet saadaan aikaan,erityisillä öljyn valmistuksessa käytettävillä ja tarkkaan määritetyillä lisäaineilla.

Vanhemmissa ”laahurinokka”-moottoreissa on käytettävä ainoastaan perinteisiä erittäin korkean sinkkipitoisuuden öljyjä?

Sinkki ei ole kulumisenestolisäaineena ainoa eikä aina edes paras vaihtoehto. Se on ollut edullinen ja helposti saatavilla oleva tehokas vaihtoehto. Katalysaattorien sekä dieselhiukkassuodattimien yleistyttyä sinkin määrää on pitänyt rajoittaa. Nykyaikaisissa moottoriöljyissä sinkin rinnalla kulumisenestoaineena käytetään uuden teknologian yhdistelmälisäaineita, jotka ovat yhteensopivia jälkikäsittelylaitteiden kanssa ja tarjoavat huippuluokan kulumissuojan.

Pitkäaikaisessa säilytyksessä käyttämätönkin öljy vanhenee ja lisäaineet erkanevat?

Kun öljy varastoidaan oikeaoppisesti tasalämpöisessä tilassa (alle +50 °C) auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna, se säilyy käyttökelpoisena jopa vuosikymmeniä. Moottoriöljy on perusöljyjen ja lisäaineiden liuos, ei seos, joten keskenään toisiinsa liuenneet aineet eivät erkane toisistaan pidemmässäkään varastoinnissa vaan liuos pysyy liuoksena ja näin ollen käyttökelpoisena.