post

Voiteluaineiden termejä

Kun tunnet voiteluaineiden sanaston, hallitset paremmin voiteluaineiden ominaisuudet ja niiden tehtävät. Tässä tärkeimmät käsitteet, joiden tunteminen helpottaa oikeaa voiteluainevalintaasi:

Jähmepiste on alin lämpötila, jossa öljy laboratorio-olosuhteissa liikkuu kallistettaessa koeputkea, jossa sitä on jäähdytetty.

Leimahduspiste on se lämpötila, jossa öljyä lämmitettäessä kevyimmät hiilivetyjakeet höyrystyvät ja ne saadaan liekin avulla hetkeksi leimahtamaan. Käytetyissä moottoriöljyissä leimahduspiste saattaa olla uuteen öljyyn verrattuna huomattavasti alhaisempi mm. polttoainelaimentuman takia.

Low/Mid SAPS termit kuvaavat uudentyyppiselle, kehittyneillä pakokaasun jälkikäsittelylaitteilla varustetuille moottoreille suunniteltuja moottoriöljyjä. Näissä öljyissä on rajoitettu rikin, fosforin ja sulfaattituhkan pitoisuutta, koska ne saattavat heikentää pakokaasujen jälkikäsittelylaitteiden toimintaa.

Pumpattavuus on se rajalämpötila, jossa moottorin öljypumppu vielä pystyy pumppaamaan öljyä voitelujärjestelmässä. Tätä lämpötilaa pidetään alimpana turvallisena käynnistyslämpötilana.

Viskositeetti on lämpötilasta riippuva suure, jolla ilmaistaan nesteen juoksevuutta. Yleisesti käytetty viskositeettiyksikkö on senttistoki (cSt). Mitä alhaisempi on nesteen viskositeetti, sitä ohuempaa eli juoksevampaa se on. Vastaavasti korkeamman viskositeetin öljyt ovat paksumpia. Moottoriöljyissä tämä ilmenee SAE viskositeettiluokkana esim. 5W-30 ja 10W-40.

Viskositeetti-indeksi kuvaa öljyn viskositeetin muutosta lämpötilan muuttuessa. Mitä suurempi arvo on, sitä vähemmän öljyn viskositeetti muuttuu lämpötilan muuttuessa ja sitä laajempi on öljyn käyttölämpötila-alue. Esimerkiksi täyssynteettisellä moottoriöljyllä on tyypillisesti korkeampi viskositeetti-indeksi kuin vastaavalla mineraaliöljyllä.